BOSL & CO

igotdressed 2015-08-21 00:32:44

By  | 

tshirt // SEUL   @ MOM

jeans // SEUL GARCON Vintage Ripped Denim – Black Wash

hair  [Deadwool] Undercut hair – blacks @ShinyShabby

boots [Deadwool] Patmos boots – black

 

00012
20500
b.gif?host=igotdressed.wordpress
00012

Share this:
Share this page via Email Share this page via Stumble Upon Share this page via Digg this Share this page via Facebook Share this page via Twitter